Horor

ALAM LELEMBUT

Iki pancen dudu pengalamanku, nanging iki pengalaman saka Sedulurku kebeneran kepernah adine ibuku, dadi aku yen ngundang Om liek. Pancen dheweke klebu wong kendel tur ndableg. Wektu kedadeyan iku manggon ing salah sijine kutha tak sebut wae G