Alam Lelembut

ALAM LELEMBUT

Sawijining sopir Uber tak sebutake wae jenenge Yanto ana ing tlatah Jawa wetan sing ngalami kedadeyan serem nalika nampa panggilan saka sawenehe pelanggan watara jam 12.17 tengah wengi wektu iku. Yanto sang Sopir iku nrima pesenan pelanggan ing wilayah kutha S sisih kulon.

ALAM LELEMBUT

Iki pancen dudu pengalamanku, nanging iki pengalaman saka Sedulurku kebeneran kepernah adine ibuku, dadi aku yen ngundang Om liek. Pancen dheweke klebu wong kendel tur ndableg. Wektu kedadeyan iku manggon ing salah sijine kutha tak sebut wae G