ALAM LELEMBUT

Iki dudu crita ngayawara nanging tau kedadeyan wektu iku kira-kira taun pitung puluhan. Sawijining bakul tak sebut wae jenenge "Wardi" sing kulina bakulan bakso..

Critane Bakul Bakso.

Iki dudu crita ngayawara nanging tau kedadeyan wektu iku kira-kira taun pitung puluhan. Sawijining bakul tak sebut wae jenenge “Wardi” sing kulina bakulan bakso sing wektu iku mung dipikul mubeng mlebu metu kampung lan wis duwe lengganan utamane bocah-bocah cilik nganti Wong tuwa..

Lumayan kanggo tamba anget neng weteng nalika hawa lagi adhem. Malah yen kepeksa kanggo lawuh maem sing murah meriah. Wardi kulina mubeng dodolan wiwit jam papat sore nganti watara jam sanga bengi wis mulih, swarane alat kanggo tawa mung kenthongan cilik thik.. Thok.. Thik.. Thok..

Keprungu laras kanggo Wong desa apa maneh yen swasana lagi sepi kejaba lamat-lamat swarane Radio sing ngumandhangake siaran uyon-uyon utawa lagu-lagu jaman semana. Wardi bakul Bakso cukup dikenal ana desaku sing mapan ing pinggir Kutha tanpa penerangan listrik wektu iku. Nganti sawijining dina kaya adat saben dheweke mubeng dagangane wis meh entek kari mulih… Dumadakan saka sawijining omah ana wong undang-undang.

“Pak Wardi, Bakso!”

“Di, Bakso..”

Wardi sing kepeksa bali marani wong sing ngundang mau..

“Lho mbok Surip, kok dereng tilem..?”
“Iyaa pak wetengku luwe pirang-pirang dina ora madhang, kebeneran awakmu liwat.”


Kandhane mbok Surip Karo ngulungake cuwo utawa mangkok Saka lemah sing diobong. Aneh kok ana gandane kembang kenanga lan kena sorote lampu teplok kok ketok pucet..

Apa mbok Surip lara… ?” Batine Wardi..

Sarehne kari sethithik tur uga wis raket anggone ngedoli kepara murah banjur nerusake laku… Tekan gerdhu prapatan wis ana sawetara wong jagongan karo ngramesi nomer Lotto Surya sing lagi rame wektu iku.

Pangundange Kang Dalimin… Wardi mara neng gerdhu kebeneran karo leren.. Karo ngladeni dheweke crita yen dagangane kari sethithik bubar ditukoni mbok Surip.

“Apa, Di..? Kowe ketemu Mbok Surip..?”

Pitakone kang Dalimin sak kancane padha kaget… Wardi bingung weruh wong sing jaga gerdhu padha kaget..

“Ana ngapa ta kang Dalimin kok aneh apa piyee?”

Pitakone Wardi bingung…

“Tak kandhani ya Di..?”

Mbok Surip kuwi wis jenat patang dina kepungkur…

“Sesuk minggu kuwi wis pitung dinane… “ Kandhane Kang Dalimin

“Wadhuuh….”

Wangsulane wardi sing terus ngadeg nggoleki dhuwit sing saka mbok Surip.. Terus dituduhake kang Dalimin…

“Iki lhoo kang wong dhuwite ya dhuwit temenan…
“Mosok mripatku rada lamur… ?”

Bubar kedadeyan kuwi Wardi ora wani mulih dhewe kepeksa ngenteni barengan mulih… Nanging amarga pancen wis dadi pegaweyane dheweke nekat dodolan saben dina sateruse.

Wis ya Drijiku kesel.
…….To be Continued.

Share tulisan ini

Baca tulisan lainnya

Gendhis Ayu – #Part_10/18

Bu Harjo menghambur ke pelukan Nawang, didekapnya Nawang dengan erat seolah dirinya telah lama tak bersua dengan gadis cantik ini. Sejenak suasana haru dan bahagia menyelimuti warga yang ada dipendopo itu…

Gendhis Ayu – #Part_09/18

Dari jauh terlihat seorang wanita tua tengah duduk dikursi rotan yang telah menghitam di teras sebuah rumah kecil.. Bibirnya mengepulkan asap, mata sipitnya yang cekung termakan usia memandangi Galih dan Ajeng bergantian..

Memilih Bidadari – #Part_11/11 (TAMAT)

Rumi membantu menyiapkan baju yang akan dibawa Arfan ke luar kota selama seminggu. Sebenarnya sudah biasa ia akan ditinggal selama itu. Namun karena tiga hari ini wajahnya mendung gegara kejadian terima kunci mobil dari Arini kemarin, Rumi agak tak enak melepasnya…