ALAM LELEMBUT

Sawijining sopir Uber tak sebutake wae jenenge Yanto ana ing tlatah Jawa wetan sing ngalami kedadeyan serem nalika nampa panggilan saka sawenehe pelanggan watara jam 12.17 tengah wengi wektu iku. Yanto sang Sopir iku nrima pesenan pelanggan ing wilayah kutha S sisih kulon.

Taxi Online Uber

Njupuk Penumpang Dhemit neng Kuburan

Sawijining sopir Uber tak sebutake wae jenenge Yanto ana ing tlatah Jawa wetan sing ngalami kedadeyan serem nalika nampa panggilan saka sawenehe pelanggan watara jam 12.17 tengah wengi wektu iku. Yanto sang Sopir iku nrima pesenan pelanggan ing wilayah kutha S sisih kulon.

kanthi dipandu map aplikasi Uber, Yanto nuju papan lokasi pelanggan sing ngaku Jenenge Dewi.
Nanging saka pituduhe google map mau malah nggawa Yanto sang sopir iku neng kuburan.

Yanto terus nuruti pituduh saka google map.
nganti ing kana yanto weruh neng ngarepan iku ana kuburan.

Yanto gumun, nanging Yanto nekat terus nggoleki pelanggan sing pesen, sapa ngerti dheweke bubar ziarah kubur keluargane utawa kewengen neng dalan..?”

ujare Yanto mau kaya sing dicritakake marang aku.

Nanging…., neng peta aplikasi iku tertulis :” WE ARE ARRIVED, sing tegese

“Wis sampek neng lokasi sing ditulis pelanggan”

Yanto noleh ngiwa-nengen sak ubenge daerah kono, ora nemoni wong sing digoleki.

Kondisi mau malah mbingungake nalika internet dumadakan offline.
Sanalika Yanto nyoba ngubungi pelanggan sing jenenge Dewi mau, nanging tetep ora bisa kesambung.

“Aku wiwit krasa githokku kok mrinding jantungku dheg-dhegan, sajake ana sing ora beres”

Kandhane Yanto.

Dumadakan Yanto mambu aroma wangi neng njero mobile, critane yanto. .

Yanto saya mangkel…..
Bareng weruh rincian sing dikirim pelanggan mau.

Jarak antar ing pesen mau pranyata mung 500 meter kanthi biaya Rp 2 ewu.

“Ediaann, jarak cedhak kaya ngono ndadak pesen Uber. Diamput?”

Dheweke misuh karo nggremeng dhewe.

Amarga jengkel Yanto ninggal papan kono.
Yanto mampir neng cedhak Pom Bensin ngiras pantes leren.

Lagi wae Yanto nyeleh awak ndadak mambu wangi iku muncul maneh lan krungu swarane wong wadon ngguyu alon banget.
Dheweke nyawang spion nduwur ana wewayangan wong wadon ayu lungguh ana jog mburi ?
Nanging yen ditoleh sepi ora ana penumpang liya.
Ngono mau nganti ambal kaping telu.

Yanto bingung githoke mrinding awake gemeter kringete dleweran kaya wong adus.

“Tulung mbok aja nggodha olehku nyambut gawe, aku golek rejeki kanggo anak bojoku…
“Yen aku salah aku njaluk pangapura..?”

Bareng ditunggu limang menit Yanto terus mbukak lawang mburi ana angin banter lan wewayangan kemlebat metu saka mobil lan ganda wangi mau terus ilang.

“Ya Allah… Lega atiku”

ujare Yanto awake lemes….

Kedadeyan mau sawijining pengalaman sepisanan lan pepeling kanggo dheweke supaya luwih cedhak karo Gusti kang Maha Agung.
Sasuwene dadi sopir Uber.

Kedadeyan mau Yanto ngaku ora gawe cilik semangate anggone golek rezeki.

Katone, kecanggihan teknologi ora dadi pepalang kanggone bangsa lelembut ngganggu manungsa

Kandhane Yanto wektu mungkasi critane ana warung kopi Padmaning kagungane Pak Dodik ing tlatah Surabaya Barat .*

Wis ya drijiku kesel. .
To be continues….

Share tulisan ini

Baca tulisan lainnya

KEKASIH BAYARAN – #Chapter 2

Aku duduk di kursi besi koridor kampus saat Radit tiba dan menyapa. “Tumben nggak …

KEKASIH BAYARAN – #Chapter 1

“Gila, masa usernya tante-tante semua, bro?” Kutatap layar laptop dengan perasaan sedikit mulas. Langsung …

Anis-1-3

VAKSINASI JURNALIS JAKARTA MASUK TAHAP DOSIS 2

Program vaksinasi bersama untuk pekerja media di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memasuki tahappemberian dosis II pada periode 21 April-7 Mei 2021