ALAM LELEMBUT

Iki pancen dudu pengalamanku, nanging iki pengalaman saka Sedulurku kebeneran kepernah adine ibuku, dadi aku yen ngundang Om liek. Pancen dheweke klebu wong kendel tur ndableg. Wektu kedadeyan iku manggon ing salah sijine kutha tak sebut wae G

PENGALAMAN NGOBROL KARO DHEMIT

Iki pancen dudu pengalamanku, nanging iki pengalaman saka Sedulurku kebeneran kepernah adine ibuku, dadi aku yen ngundang Om liek. Pancen dheweke klebu wong kendel tur ndableg. Wektu kedadeyan iku manggon ing salah sijine kutha tak sebut wae G.

Wektu iku senajan wis nyambut gawe lan manggon ing kutha liya isih sering balik mulih ing desane saperlu niliki ibune sing wis sepuh.

Nalika kedadeyan kuwi dheweke bubar mulih lan mampir ana ing warung kopi, nanging dina kuwi kok krasa aneh bola-bali githoke mrinding ing kono ora krasa yen warung kopi mau cedhak karo rumah sakit lawas tinggalane Landa sing adate yen dolan mrono utawa mampir mung biasa-biasa wae ora ana rasa apa-apa . Dheweke yen mulih desa biyasane rada bengi watara jam sepuluh utawa jam rolas bengi. Omahe pancen adoh neng ndesa mlebu lan ngliwati tambak iwak sing amba banget. Ora kaya adate bengi kuwi kejaba adhem nanging rumangsane githoke kok mrinding kaya ana sing tansah ngetutne lakune.

Nalika mlebu ngomah lan dheweke arep neng pawon ( wektu iku simbah lagi neng pawon) dheweke kaya weruh ana wong wadon neng kamar mandi lagi lungguhan neng ndhuwur tembok kamar mandi daleme simbah.

” Arep neng ndi cak… ?” pitakone wong wadon dhemit mau nganggo basa Surabaya.
” Koen ojok ganggu aku”

Om ku njawab nganggo basa basa Suroboyo an.

” arep neng ndi cak ……?” dheweke takon Om Liek maneh.

Nalika om liek noleh mengguri dadak weruh ana kaya wong nganggo daster putih rambut dawa.

“Apaaaa….!!!”

Wektu om Liek mangsuli pitakone wong wedok mau sing isih ketok gak ilang , akhire dheweke misuh

” jiancuuk ngganggu uwong ae”. (ngucap misuh kotor nganggo basa Suroboyoan)

Dhemit wedok mau ora lunga ning malah nguyu ngikik….
Aku krungu crita iku wektu om crita karo tante jagongan.
Qektu aku pitakon karo om Liek, dheweke mung njawab

“aah… gak ana apa-apa.”

Nganti saiki aku ora wani ditinggal ijen neng omahe simbah. Tau kedadeyan aku ditinggal neng omah dhewekan senajan mung sepisan
Nganti sawijining dina neng kono aku uga diganggu wektu aku turu neng ruang tamu lagi nonton TV aku krungu swara wong nangis, bareng televisi tak pateni aku isih krungu ana swara wong nangis, terus aku mapan turu. Nalika liyep-liyep turu dlamakan sikilku dikerik krasa keri lan kaget njalari ra bisa turu sewengi. .
aku saya brukutan kemul rapet senajan kringetku dleweran wedi banget. Esuke aku crita karo bulikku nanging malah diguyu dianggep aku bocah jirih.

wis ya drijiku kesel, suwun..
To be continue.

Share tulisan ini

Baca tulisan lainnya

WhatsApp Image 2021-02-12 at 14.57.39

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Sudah Negatif Covid-19

JAKARTA (titiktemu, 12/2)– Setelah hampir tiga pekan (20 hari) menjalani isolasi mandiri, Ketua Satgas …

Logo-Muhammadiyah-OK

PP Muhammadiyah Tetapkan Puasa Mulai 13 April 2021

Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442H jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April …

WhatsApp Image 2021-02-10 at 08.34.30

KRL Yogya-Solo Beroperasi Mulai Hari Ini

SOLO (titiktemu, 10/2) – Hari ini menjadi tak biasa bagi masyarakat pelajo Solo-Yogya. Para …